Privacy- en cookieverklaring

Introductie

Deze verklaring biedt informatie over de Verwerking van je Persoonsgegevens bij het bezoeken en gebruiken van de fanSALE-website van CTS Eventim Nederland B.V. (hierna: "Eventim", of "wij" of "ons") en met betrekking tot onze marketingcampagnes op onze eigen websites en op websites van derden en in sociale netwerken.

Reikwijdte

Deze verklaring is van toepassing op bezoeken aan en het gebruik van de fanSALE website, waarop klantenaccounts kunnen worden aangemaakt en tickets online kunnen worden gekocht en verkocht en voor onze marketingcampagnes daarvoor op onze eigen website, websites van derden en in sociale netwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke

Tenzij anders vermeld in deze verklaring is de Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van je Persoonsgegevens: CTS Eventim Nederland B.V. (onderdeel van CTS Eventim AG&Co KGaA uit Duitsland) Postbus 3096, 2130 KB Hoofddorp, info@eventim.nl,

Hierna te noemen: Eventim

Definities

Deze verklaring is gebaseerd op de volgende definities:

  1. AVG: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
  2. Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie, aan wie de Persoonsgegevens worden verstrekt.
  3. Persoonsgegeven: De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een Persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.;
  4. Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, het agentschap of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt. Eventim is Verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking die in deze verklaring wordt beschreven.
  5. Verwerking: elke bewerking of reeks van bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze.
  6. Grondslagen van de AVG - De AVG (GDPR) kent 6 Grondslagen. Om Persoonsgegevens te mogen verwerken, moet gebruik gemaakt kunnen worden van een van deze Grondslagen.

Per doeleinde (hierna) vermelden we op welke Grondslag we ons baseren.

Doeleinden en Grondslagen

1. Verwerking bij het bezoeken van onze website
Als je onze website bezoekt verwerken wij je Persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden. Daarnaast verwerken wij Persoonsgegevens in het kader van marketingcampagnes op websites van derden en in sociale netwerken.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang om je het gebruik van onze diensten te kunnen aanbieden.

2. Verwerking met het oog op IT-beveiliging
Persoonsgegevens die technisch noodzakelijk zijn om je onze website te kunnen bieden en om daarbij stabiliteit en veiligheid te waarborgen.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang om de veiligheid te garanderen.

3. Verwerking voor analytische doeleinden
We kunnen analyseren en documenteren hoe je onze website gebruikt en als je een ticket koopt je bestelling en winkelmandgegevens.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening te monitoren en te verbeteren.

4. Verwerking ten behoeve van maatwerkaanbevelingen op de website
We analyseren en documenteren gebruikspatronen om op basis daarvan van op onze website maatwerkaanbevelingen te doen.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang van direct marketing en promotie van onze diensten.

5. Productaanbevelingen geven en uitvoeren van marketingcampagnes
We verwerken Persoonsgegevens om productaanbevelingen te doen en marketingcampagnes te voeren.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang van direct marketing en promotie van onze diensten.

6. Verwerking voor advertentiedoeleinden op websites van derden en in socialmedianetwerken
Als je de website bezoekt, verwerken wij je Persoonsgegevens voor remarketing, display-advertenties en voor advertenties in de socialmedianetwerken, Facebook en Instagram. Als je een account hebt in deze netwerken en akkoord bent gegaan met de weergave van advertenties krijgt je aanbevelingen voor onze producten en diensten te zien wanneer je het netwerk gebruikt.
We voegen informatie over de partnerwebsites die je hebt bezocht toe aan je klantprofiel. Daarnaast tonen we advertentiebanners voor Facebook-gebruikers die een vergelijkbaar profiel hebben als dat van onze bestaande klanten en websitebezoekers.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang van direct marketing en promotie van onze diensten.

7. Advertenties op social media
We plaatsen advertenties, op bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Als je daar een account hebt en akkoord bent gegaan met de weergave van advertenties krijgt je daar overeenkomstige aanbevelingen voor onze producten en diensten te zien op basis van de interesses die onder je openbare profiel op Facebook of Instagram zijn geplaatst.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang van direct marketing en promotie van onze diensten..

8. Registratie en het aanmaken van een klantaccount
Je kunt bij fanSALE inloggen met je bestaande Eventim-account of een nieuwaccount aanmaken. Het Eventim account kan worden gebruikt voor alle diensten van Eventim die een account vereisen, waaronder kopen of verkopen van fanSALE. De registratie en het gebruik het klantaccount vereisen dat je ons Persoonsgegevens verstrekt. Voor het aanmaken en gebruiken van een Eventim account is ook de Privacyverklaring van Eventim van toepassing, deze vind je op www.eventim.nl

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst om je in staat te stellen je klantaccount aan te maken en te gebruiken om tickets te kopen en verkopen.
En ons gerechtvaardigde belang je te informeren over onze producten en diensten

9. (Ver)kopen van tickets
Je kunt www.fanSALE.nl gebruiken om tickets aan te bieden of te kopen. Ook kan je het account gebruiken voor bijbehorende diensten aangeboden door Eventim. In dit verband verwerken wij je Persoonsgegevens. We kunnen ticketkopers benaderen om je bijvoorbeeld te informeren over de routebeschrijving, parkeren en andere zaken die je bezoek compleet kunnen maken en specificaties van de organisator van het evenement (bijvoorbeeld over het toegangsbeleid en andere veilgheidsaanwijzingen).

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst voor het initiëren, uitvoeren en afwikkelen van contracten.
Als je tickets via fanSALE koopt verloopt de afwikkeling via de reguliere verkoopmethode van Eventim waarop de privacyverklaring van Eventim van toepassing is, hierin staat
o.a. met wie Persoonsgegevens van kopers worden gedeeld en waarom.

10. Verwerking Persoonsgegevens van een andere persoon
Als je het afleveradres(e-mail adres of huisadres) van een andere persoon (derde partij) opgeeft wanneer je een ticket koopt op fanSALE, verwerken wij de Persoonsgegevens van deze derde partij.
Het is jouw verantwoordelijkheid dat de derde voldoende wordt geïnformeerd dat zijn gegevens door Eventim worden verwerkt en dat je gerechtigd bent om deze gegevens bekend te maken.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst voor het initiëren, uitvoeren en afwikkelen Grondslag: Gerechtvaardigd belang om onze rechten uit te oefenen

11. Berichtgeving in verband met de verkoop of aankoop
In verband met de verkoop of aankoop van een ticket ontvangt je kennisgevingen, vragen van geïnteresseerden, en instructies per e-mail.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de afwikkeling van het contract.

12. Klantonderzoeken
We kunnen je uitnodigen of laten uitnodigen om deel te nemen aan klantonderzoeken om onze producten en diensten continu te verbeteren en aan te passen. In dit verband zullen we je gegevens gebruiken die je tijdens het ticketaankoop of -verkoopproces hebt verstrekt.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang om onze producten en diensten te verbeteren

13. Ontvangst van gratis informatie, aanbiedingen, acties en kortingen van fanSALE, Eventim en de organisatoren waarvoor wij tickets verkopen
. Als je ons toestemming geeft voor de ontvangst van gratis informatie, aanbiedingen, acties en kortingen van fanSALE, Eventim en de organisatoren waarvoor wij tickets verkopen gebruiken we daarvoor de contactgegevens die je ons hebt verstrekt. Deze informatie zal altijd door onszelf worden verzonden en een afmeldlink bevatten. Afmelden kan altijd door deze keuze bij je gegevens aan te passen.
Instellingen voor het ontvangen van de nieuwsbrief kunnen rechtstreeks worden gemaakt in je fanSALE account.

Grondslag: De toestemming die je verleent.

14. Communicatie naar kopers/verkopers
Ticketkopers en-verkopers (klanten) sturen we gepersonaliseerde nieuwsbrieven over soortgelijke evenementen, diensten en promoties. Als je je geboortedatum hebt opgegeven sturen we je een e-mail om je te feliciteren met je verjaardag.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang om je te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten, deze te promoten en marketingcampagnes uit te voeren.

15. Pushmeldingen
Als je de overeenkomstige instellingen in je browser maakt, sturen wij je gepersonaliseerde pushmeldingen van onze website

Grondslag: De toestemming die je verleent.

16. Customer Service
Je kunt contact met ons opnemen als je vragen hebt met betrekking tot een evenement, je ticketaankoop of -verkoop, je klantaccount of andere producten en diensten aangeboden door Eventim, je rechten onder deze verklaring wilt uitoefenen of een klacht wil indienen. Afhankelijk van de aard van je verzoek, reageren wij op je vraag met behulp de bij ons bekende Persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens die je hebt verstrekt bij de registratie.

Grondslagen: Uitvoering van de overeenkomst.
Als je je rechten ten opzichte van ons uitoefent, verwerken wij je Persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Als je informatie wilt verkrijgen of een klacht wilt indienen over onze producten en diensten, verwerken wij Persoonsgegevens om ons gerechtvaardigde belang na te streven om marketingcampagnes uit te voeren en op je klacht te reageren.
Als je gezondheidsgegevens aan ons doorgeeft in de loop van je aanvraag (bijvoorbeeld informatie dat je een handicap hebt), verwerken we deze Persoonsgegevens alleen voor zover nodig om te reageren op je vraag en alleen wanneer je ons hebt voorzien van je uitdrukkelijke toestemming zoals gedefinieerd in Art. 6 (1) Zin 1 lit. a) GDPR.

17. Bijzondere Persoonsgegevens
Als je gezondheidsgegevens aan ons doorgeeft (bijvoorbeeld dat je een rolstoelplaats wenst of een dieet volgt), verwerken we deze bijzondere Persoonsgegevens alleen voor zover nodig om te reageren op je vraag of om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Grondslag: Uitdrukkelijke toestemming deze gegevens te verwerken

18. Juridische geschillen
In het kader van een mogelijk juridisch geschil met je zullen wij je Persoonsgegevens verwerken om onze rechten uit te oefenen. Voor zover nodig in de loop van een juridisch geschil, zullen we ook putten uit gegevens uit andere bronnen (bijv. Openbare registers).
Wij verwerken je Persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) Zin 1 lit. c) AVG om te voldoen aan een wettelijke verplichting en op basis van art. 6 (1) Zin 1 lit. f) GDPR om ons gerechtvaardigde belang na te streven om onze wettelijke belangen te doen gelden, uit te oefenen en / of te verdedigen.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang om onze rechten uit te oefenen

Bewaren en verwijderen van je (persoons)gegevens

Wij bewaren je Persoonsgegevens zo lang als en voor zover nodig, om de doelen te realiseren waarvoor ze worden verwerkt. Zodra je gegevens niet langer nodig zijn voor de vermelde doeleinden bewaren wij je gegevens voor de periode waarin je claims tegen ons kunt uitoefenen of voor de periode waarin we claims tegen jou kunnen instellen (dit is meestal drie jaar), beginnend aan het einde van het jaar waarin de claim zich voordoet. Bovendien bewaren wij je Persoonsgegevens zolang en voor zover nodig, wettelijk verplicht om deze op te slaan. De bewaartermijn kan oplopen tot tien jaar.

Categorieën Ontvangers van Persoonsgegevens

Moeder- en zusterondernemingen binnen de Eventim Groep. In het kader van een samenwerkingsproces met betrekking tot de levering, uitvoering en het beheer van onze producten en diensten. Verzending is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang onze administratie en uitvoering van de overeenkomst op een efficiënte manier uit te voeren en onze producten en diensten te verbeteren.

Partners. Als je tickets koopt op de websites van onze partners, zullen wij je Persoonsgegevens aan hen doorgeven voor marketingdoeleinden als je ons je toestemming geeft. Als je kaartjes koopt op de websites van onze loyaliteitspartners die onze webshop in hun website hebben geïntegreerd , verstrekken wij Persoonsgegevens aan hen. Je gegevens worden verzonden wanneer een ticket wordt gekocht of verkocht, zodat de loyaliteitspartner de aankoop of verkoop kan toewijzen aan een bepaalde persoon, dat wil zeggen de klant.

Organisatoren. Als je tickets koopt delen we je Persoonsgegevens met de partij waarvoor wij het oorspronkelijke ticket hebben verkocht(de organisator) zoals beschreven in de Privacyverklaring van Eventim.

Verwerkers. Je persoonsgegevens worden gedeeld met Verwerkers zoals IT-dienstverleners die de platforms, databases en tools bieden voor onze producten en diensten (bijvoorbeeld, onze website, kaartverkoop, nieuwsbrieven en informatie e-mails). Indien wij een Verwerker inschakelen dan sluiten we daarmee een Verwerkersovereenkomst of om je Persoonsgegevens te beschermen.

Financiële dienstverleners. Afhankelijk van de betaalmethode die je kiest, zullen wij je Persoonsgegevens doorgeven aan banken, betalingsdienstaanbieders en/of creditcardmaatschappijen om de betaling te regelen en, indien nodig, de aankoopprijs terug te betalen.

Juridische partijen. In het geval van juridische geschillen, geven wij je gegevens door aan de toepasselijke rechtbank onze vertegenwoordigende advocaat en aan de advocaat die jou bijstaat om het proces te voeren.

Google. Voor het verzenden van de push van de webbrowser verzenden we Persoonsgegevens naar de Firebase Cloud Messaging (FCM) -service van Google.
Enquête- en evaluatie bedrijven. Voor dit doel worden je contactgegevens verzonden naar onze mailingprovider via wie wij je uitnodigen om deel te nemen aan onze enquêtes en evaluaties.

(semi)Overheidsinstanties. Wij verzenden je Persoonsgegevens wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld aan de politie tijdens een strafrechtelijk onderzoek of aan de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming)

Gerechtvaardigde belangen bij gegevensverwerking en het recht om bezwaar te maken

Wij verwerken je Persoonsgegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen zoals gedefinieerd in artikel 2 vanwege onze gerechtvaardigde belangen. Informatie over de afweging van deze belangen kan worden verkregen via: Persoonsgegevens@eventim.nl Waar je Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van deze gerechtvaardigde belangen heb je het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen deze Verwerking. We zullen je bezwaar respecteren, tenzij er dwingende redenen zijn zoals bepaald door Art. 21 AVG om dit niet te doen. Stuur je verzoek per e-mail naar Persoonsgegevens@eventim.nl

Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

Aankoopactiviteit - Feedactiviteit - Klantnummer Aantal gekochte tickets - Geboortedatum - Openbaar toegankelijke profielgegevens Adresgegevens - Gegevens over je activiteiten op de websites/app - Opt in Bankrekeningnummer - Gegevens over je surfgedrag - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt Bekeken productnummers - Geo IP-locatie - Sociale connecties Bestelnummer - Geo-informatie - Telefoonnummer Browser Fingerprints - Geslacht - UU ID Browser user agents - Internet snelheid - Verkoopwaarde van de order Cookies - Internetbrowser en apparaattype - Versleutelde betaalkaartgegevens Device Fingerprints - Internetsnelheid - Voor- en achternaam E-mailadres - IP-adres - Voorkeuren - WEB ID

Cookies

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browsers van je eindapparatuur wanneer je onze website bezoekt. Cookies kunnen je acties en instellingen op onze website opslaan en volgen voor de duur van de browsersessie en, in sommige gevallen, daarna. Cookies maken ook de herkenning van je browser mogelijk. Je inlogstatus kan bijvoorbeeld worden gehandhaafd of recente gebeurtenissen kunnen worden weergegeven. Soorten cookies die worden gebruikt:

First-party cookies: Wij gebruiken first-party cookies, dat wil zeggen cookies die door onze server op onze websites worden geplaatst en die alleen via onze server toegankelijk zijn.

Cookies van derden: onze website bevat ook cookies van derden die door servers van anderen en / of onze websites of domeinen worden geplaatst en die door derden kunnen worden gelezen. Met deze cookies kan je browser worden gevolgd buiten onze website, bijvoorbeeld om Eventim-advertenties op de websites van onze partnerbedrijven te kunnen weergeven.

Bewaartermijn van de cookies:

Sessiecookies: dit zijn cookies die alleen worden opgeslagen voor de duur van je bezoek aan onze website.

Permanente cookies: dit zijn cookies die na de sessie in je browser worden bewaard en automatisch worden verwijderd na een vooraf gedefinieerde vervaldatum.

Doelen van het gebruik van cookies:

Noodzakelijk: deze zijn nodig om de website te laten functioneren ze kunnen niet in onze systemen worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van een respons van jouw kant waarmee je een dienst aanvraagt, zoals het instellen van je privacy voorkeuren, inloggen of het invullen van een formulier. Je kunt je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website werken dan wellicht niet.

Analyse en chat: deze kunnen worden uitgeschakeld. Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons inzicht te krijgen in welke pagina’s het meest en minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als je deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer je onze site hebt bezocht. Daarnaast bieden wij een chatfunctie op deze site. Hiervoor zijn ook cookies nodig. Accepteer je deze cookies niet, dan zal de chatfunctie waarmee we je snel te woord kunnen staan, niet werken

Marketing: deze cookies zijn bedoeld om extra functionaliteit en gepersonaliseerd aanbod aan te kunnen bieden. Ze worden door ons ingesteld óf door een externe aanbieder wiens diensten we aan onze pagina’s hebben toegevoegd. Als je deze cookies niet toestaat zullen enkele of meerdere van deze functies wellicht niet juist functioneren.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering

Je kunt ervoor kiezen om de cookies uit te zetten. Als je daarvoor kiest, is het mogelijk dat je bepaalde onderdelen van de website niet (meer) kunt gebruiken.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Veranderingen in de browser instellingen hebben uitsluitend werking voor het toestel en de browser die je dan gebruikt.

Google Adwords en Bing

Uitsluitend met jouw toestemming, wordt een cookie geplaatst door Google Adwords en Bing. Met behulp daarvan kunnen op maat gemaakte aanbevelingen voor de producten en diensten van EVENTIM worden weergegeven wanneer je de bijbehorende zoektermen in zoekmachines op internet invoert.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang van direct marketing en promotie van onze diensten.

Informatie en afmelden derde partijen

We gebruiken Google Adwords en Facebook Pixel voor Verwerkingsdoeleinden.

Vanwege het gebruik van Google Adwords en Facebook Pixel worden je Persoonsgegevens naar de VS verzonden. Google LLC en Facebook, Inc. vallen onder het EU-VS-privacyschild. Dit biedt voldoende bescherming voor je Persoonsgegevens. De volledige tekst van het EU-VS Privacy Shield Framework kan worden verkregen via de volgende link: https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg.

Voor meer informatie over gegevensverwerking door Google Adwords en Facebook Pixel, raadpleeg de relevante privacyverklaring:

Google Adwords : https://policies.google.com/privacy?gl=GB&hl=de
Facebook Pixel: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Als je de retargeting-functie niet wenst, kan je deze deactiveren door middel van de overeenkomstige instelling (opt-outfunctie) die beschikbaar is via de volgende links:
Google: http://www.google.com/settings/ads
Criteo: http : //www.criteo.com/en/datenschutzrichtlinie
Facebook: http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren
Bing: https://privacy.microsoft.com/en-uk/privacystatement/
Firebase Cloud Messaging van Google ( FCM) -service, raadpleeg de relevante privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Je rechten op basis van de AVG uitoefenen

De AVG geeft je het recht om te allen tijde te eisen dat wij je informeren over de Persoonsgegevens die betrekking hebben op jou, deze te laten corrigeren, te wissen of de Verwerking te beperken.

Gelieve je verzoek per e-mail te richten aan Persoonsgegevens@eventim.nl als je je rechten ten opzichte van ons doet gelden, zullen wij je Persoonsgegevens die in deze context zijn verzameld, verwerken voor zover nodig om je verzoek te behandelen.

Klachten

Als je meer wil weten over de wijze waarop wij je Persoonsgegevens verwerken of daar een klacht over hebt proberen we daar graag samen met jou uit te komen.
Als we er samen niet uit komen heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie vind je op:
https://autoriteitPersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten-door-de-ap

Overig

De bepalingen van deze privacyverklaring, inclusief de cookie-informatie gelden in de versie die geldig was op het moment van gebruik van de Ticket Shop. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring aan te vullen en te wijzigen. De bijgewerkte privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum waarop deze op onze website is geplaatst. Je wordt tijdig op de hoogte gebracht van dergelijke aanvullingen en wijzigingen op onze website en, als je contactgegevens al in onze bestanden staan, via e-mail of per standaardpost. Je kunt de gewijzigde privacyverklaring gratis bekijken, af drukken en opslaan.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Persoonsgegevens@eventim.nl.

Per: 25.11.2019

Print deze pagina

Cookie Instellingen